BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Kontrole przeprowadzane przez WIOŚ w Warszawie

Dokumentacja z kontroli prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie umieszczana jest w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli wprowadzanym na terenie całego kraju  i koordynowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W systemie umieszczane są wszystkie informacje dotyczące kontroli oraz działania pokontrolne. Informacje z kontroli zawierają dane osobowe lub zastrzeżone, takie jak dane kontrolowanych osób fizycznych oraz dane technologiczno-handlowe z kontroli przedsiębiorców, będące tajemnicą przedsiębiorcy.

W związku z powyższym informacje o kontrolach mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Warszawie lub w Delegaturach WIOŚ.

Poniżej przedstawiono schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcje Ochrony Środowiska

Metadane

Data wytworzenia : 04.02.2014
Data publikacji : 05.02.2014
Data modyfikacji : 13.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator WIOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Administrator WIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Administrator WIOŚ

Opcje strony

do góry