BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Struktura własnościowa i majątek WIOŚ

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne netto wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Struktura własnościowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie jest jednostką budżetową z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110 A.
Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Wartość majątku netto WIOŚ w Warszawie wg bilansu na dzień 31.12.2022 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe: 13 870 418,55 zł
Wartości niematerialne i prawne 187 226,25 zł
Ogółem: 14 057 644,80 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: powierzchnia użytkowa 2223,66 m kw.,

Delegatura w Ciechanowie: powierzchnia użytkowa 788,7 m kw.,

Delegatura w Ostrołęce : powierzchnia użytkowa 2052,69 m kw.,

Delegatura w Radomiu : powierzchnia użytkowa 1338,6 m kw.

 

Dodatkowo WIOŚ w Warszawie wynajmuje:

Delegatura w Płocku : powierzchnia użytkowa 289,53 m kw., 

Delegatura w Mińsku Mazowieckim : powierzchnia użytkowa 168 m kw. 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2007
Data publikacji : 26.03.2007
Data modyfikacji : 20.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Konopińska Główna Księgowa WIOŚ
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Gwizdała II Zastępca MWIOŚ
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Matusiak

Opcje strony

do góry