BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Praktyki

Praktyki w WIOŚ

Studenci szkół wyższych zainteresowani odbyciem praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie proszeni są o kontakt z pracownikiem komórki kadrowej. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalone zostaną terminy i zakres odbywania praktyk.

 

Informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 651-06-60, (22) 651-07-07 oraz pisząc na adres
e-mail: praktyki.wios@wios.warszawa.pl .

 

Aby starać się o możliwość odbycia praktyk studenckich w WIOŚ w Warszawie należy w tym celu złożyć:

- życiorys (C.V.) zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub e-mail,

- podanie o przyjęcie na praktykę studencką określające termin i miejsce odbywania praktyki (Warszawa, Ciechanów, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Płock, Radom) oraz zawierające informację na temat kierunku studiów.

Po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej wskazanej w podaniu o przyjęcie na praktykę, należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

- skierowanie na praktyki,

- porozumienie z uczelnią,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Metadane

Data wytworzenia : 29.05.2015
Data publikacji : 29.05.2015
Data modyfikacji : 30.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Solarz
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Solarz Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Solarz

Opcje strony

do góry