BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Szanowni Państwo,

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny.

Do 31 marca 2021 r., a następnie co kolejne 4 lata, każdy podmiot publiczny musi opracować raport obrazujący przede wszystkim to, jak spełnia minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art.  6 ustawy. Zgodnie z zapisami w/w ustawy raport ten powinien zostać opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego podmiotu lub jego stronie internetowej, jeśli nie posiada BIP.

Wypełniając obowiązek ustawowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poniżej zamieszcza pełna treść raportu.

Metadane

Data publikacji : 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator WIOŚ

Opcje strony

do góry