BIP - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Wolontariat

Wolontariusz - to osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Aby starać się o możliwość odbycia wolontariatu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie należy w tym celu złożyć życiorys (CV) i podanie:

  • zawierające imię, nazwisko oraz adres zamieszkania nr telefonu lub e-mail
    do korespondencji,
  • określające termin i miejsce odbywania praktyki (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki, Płock, Radom),
  • zawierające informacje nt. ukończonego kierunku szkoły/studiów.

Wolontariat realizowany jest na podstawie pisemnego porozumienia o wykonywaniu świadczeń, zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a Wolontariuszem.

Wolontariat w Wojewódzkim Inspektoracie trwa powyżej 30 dni kalendarzowych.

Wolontariusz jest zobowiązany do ubezpieczenia się na okres trwania wolontariatu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Metadane

Data wytworzenia : 12.05.2015
Data publikacji : 12.05.2015
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kurek OKiS
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kurek OKiS
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kurek

Opcje strony

do góry